Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na modernizacje środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla przychodni oraz jego integracja z systemami pracującymi w przychodni.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 13 lutego 2018 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1(pdf)
Załącznik nr 1(doc)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3