Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadami konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na modernizacje środowiska IT o niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla przychodni oraz jego integracja z systemem Optimed24 pracującym w przychodni.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, faksem,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 29 czerwca 2017 roku do godz. 11:00

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3