Przetarg nieograniczony na remont obiektów SPMG ZOZ w Jaśle – zakres I

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont obiektów dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle obejmujący :
A. Utwardzenie placu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szebniach
B. Przebudowa dachu oraz schodów zewnętrznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Warzycach
C. Utwardzenie placu i budowa ogrodzenia przy budynku rehabilitacji SPMG ZOZ w Bierówce

Termin składania ofert:
5 kwietnia 2018 r. godz 09:00 

Ogłoszenie o zamówieniu zakres I
SIWZ – zakres I
zał. nr 1 -warzyce projekt
zał. nr 2.1. – WOZ SZEBNIE – przedmiar
zał. nr 2.2. – WOZ WARZYCE – przedmiar
zał. nr 2.3. – REHABILITACJA BIERÓWKA – przedmiar
zał. nr 3 – STWIOR zakres I
zał. nr 4 – wykluczenie z postępowania
zał. nr 5 – spełnienie warunków
zał. nr 6 – grupa kapitałowa
zał. nr 7 – formularz oferty
zał. nr 8 – wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert – 5 kwietnia 2018 r
Zestawienie – zakres I (pdf)

Unieważnienie przetargu – 30 kwietnia 2018 r
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zakres I (pdf)