Ogłoszenie o przetargu publicznym na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na wynajem lokalu użytkowego
Termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – 31 styczeń 2018 r. godz 12:00
Otwarcie ofert – 31 styczeń 2018 r. godz 12:30

Ogłoszenie i regulamin
Wzór umowy
Załącznik nr 1