Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych wykonywanie badań w zakresie diagnostyki obrazowej

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godziny 1300