Oferta na zakupu i dostawy testów do oznaczeń hormonów tarczycy i TPSA w raz dzierżawą pięciokomorowego aparatu VIDAS

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 grudnia 2019 roku do godz. 12:00
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ TESTÓW DO OZNACZEŃ HORMONÓW TARCZYCY I TPSA W RAZ DZIERŻAWĄ PIĘCIOKOMOROWEGO APARATU VIDAS.”