Oferta na zakup i dostawy materiałów dezynfekcyjnych

Oferta powinna być przesłana do sekretariatu za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: SP MG ZOZ w Jaśle do dnia 10 lipca 2019 roku do godz. 11:00