Konkurs ofert – RTG

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie badań w zakresie diagnostyki obrazowej.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 21.12.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Projekt umowy
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 1 (docx)