Konkurs ofert – RTG

Ogłoszono konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie diagnostyki obrazowej.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2017 r. do godziny 11:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 21.12.2017 r. o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 1 (docx)