Konkurs ofert – Protezy

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie usług protetycznych.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 11.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 11.12.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)
Projekt umowy