Konkurs ofert – Protezy

Ogłoszono konkurs ofert na wykonywanie usług protetycznych.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2017 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 21.12.2017 r. o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)