Konkurs ofert – Chirurgia stomatologiczna

Ogłoszono konkurs ofert na wykonanie usług medycznych w zakresie chirurgii stomatologicznej
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14.12.2015 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 14.12.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Projekt umowy
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 1 (docx)
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)