Konkurs ofert – Chirurgia stomatologiczna

Ogłoszono konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie chirurgii stomatologicznej
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 12:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 20.12.2017 r. o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego.

Załączone pliki :

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (docx)