Dotyczy: zakupu fabrycznie nowego samochodu służbowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Miejsko –  Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres email  lub pisemnie w siedzibie SP MG ZOZ w Jaśle (Sekretariat) w terminie do dnia 24.10.2023 r. do godz. 12:00.