Dostawa odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy załącznik nr 3

 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Formularz cenowy po zmianie załącznik nr 3

Sprostowanie odpowiedzi

oświadczenie o grupie kapitałowej

informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP2