Administracja

ul. Mickiewicza 4
38-200 Jasło
tel./fax. 13 448 16 30

Dyrektorlek. Robert Snochtel. 13 448 1630
Zastępca
dyrektora
lek .Teresa Kosiektel. 13 448 1630
Główny księgowyMaria Juszczyktel. 13 448 1630
Koordynator d/s lecznictwalek. Beata Dominotel. 13 441 0269
tel. 13 446 4085
Przełożona Pielęgniarek i Położnychpiel Wioletta Haptel. 13 446 4085
Przychodnia Mickiewicza 4
Koordynująca Pielęgniarek
piel Wioletta Haptel. 13 446 4085
Przychodnia Baczyńskiego
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Wioletta Majchrowicztel. 13 446 9402
Przychodnia Rafineria
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Anita Belczyktel. 13 441 0269
WOZ Osobnica
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Marta Haptel. 13 442 7029
WOZ Szebnie
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Ewa Dubieltel. 13 442 8094
Koordynator stomatologiilek. stom. Anna Rzońcatel. 13 448 16 31
Koordynująca higienistek
i asystentek stomatologii
hig. stom. Renata Gogolatel. 13 448 16 31
Koordynująca Rehabilitacjimgr Beata Stępieńtel. 13 446 9440
Koordynująca higienistek
szkolnych
hig. Beata Żmigrodzkatel. 13 44 63494