Administracja

ul. Mickiewicza 4
38-200 Jasło
tel. 13 448 16 30
fax. 13 448 16 31

Dyrektorlek. Robert Snochtel. 13 448 1630
Zastępca
dyrektora
lek .Teresa Kosiektel. 13 448 1630
Główny księgowyMaria Juszczyktel. 13 448 1630
Przełożona Pielęgniarek i Położnychmgr Wioletta Haptel. 13 446 4085
Przychodnia Mickiewicza 4
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Zofia Krajewskatel. 13 446 4085
Przychodnia Baczyńskiego
Koordynująca Pielęgniarek
piel. lic. Wioletta Majchrowicztel. 13 446 9402
Przychodnia Rafineria
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Halina Dobrowolskatel. 13 441 0269
WOZ Osobnica
Koordynująca Pielęgniarek
piel. lic. Marta Haptel. 13 442 7029
WOZ Szebnie
Koordynująca Pielęgniarek
piel. Anna Przebiędatel. 13 442 8094
Koordynator stomatologiilek. stom. Anna Rzońcatel. 13 446 4085
z-ca Koordynatora stomatologiilek. stom. Barbara Madej - Starzyktel. 13 446 4085
Koordynująca higienistek
i asystentek stomatologii
hig. stom. Danuta Kamińskatel. 13 446 9133
Koordynująca Rehabilitacjimgr Beata Stępieńtel. 13 446 9440
Koordynująca higienistek
szkolnych
hig. Beata Żmigrodzkatel. 13 44 63494